Publicerad: 21 juni 2018

Sammanställning av stöd- och behandlingsprogram för internetbehandling

Sverige ligger i framkant att utveckla behandlingsprogram. 2015 fanns det runt 30 program som används för stöd och behandling, flera håller på att utvecklas.

Med internetbaserade stöd- och behandlingsprogram ges nya möjligheter för invånare, patienter och brukare att få stöd och behandling via internet. Det underlättar för en användare att när som helst och var som helst få möjlighet att nå stöd- och behandlingsprogram som görs tillgängliga via internet. Det finns också ett antal fördelar för vårdgivaren med denna form av insatser.

Detaljerad beskrivning av ett 30-tal program som används vid stöd och behandling, 2015 (PDF, nytt fönster)

En inventering som genomfördes 2014 visade att det då fanns 74 behandlingsprogram. En del var färdiga program som redan använts inom hälso- och sjukvården, medan andra behandlingsprogram var under utveckling och forskning.

Kartläggning internetbaserade stöd och behandlingsprogram inom vård och omsorg, 2014 (PDF, nytt fönster)

Nationell kompetensgrupp

Efter ett ett önskemål från landsting och regioner har en kompetensgrupp tillsätts av landstingen via nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning, NSK. Kompetensgruppen ska gå genom det vetenskapliga stödet för program som uppges vara klara för behandling. 

Nationell kompetensgrupp och dess uppdrag

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare
  • Anette Cederberg
    KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot