Publicerad: 15 oktober 2018

Upphandling och upphovsrätt för internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

För att kunna erbjuda internetbaserat stöd och behandling behöver programmen upphandlas och avtal upprättas med den eller de som har upphovsrätt till programmen.

Önskemål har framkommit från landsting och regioner att SKL ska utarbeta en checklista för upphandling enligt den juridik som finns och som kan vara ett stöd i det egna arbetet i verksamheter.

Checklista för upphandling av internetbaserade behandlingsprogram (PDF, nytt fönster)

Upphovsrätt för internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

När ett landsting, region, kommun eller dess verksamheter ska göra ett avtal om ett eller flera program finns det en skyldighet att säkerställa att avtalet görs med den person som har upphovsrätt till programmet.

SKL har gjort ett arbete för att underlätta för de som har utarbetat program att säkerställa vem som äger dessa. Ett förslag på hur reglering av programmen kan gå till är skickat till dem som uppgivit att de har program.

Samtliga länkar är i PDF och öppnas i ett nytt fönster.

PM: Rättsliga förutsättningar för att dela material på Stöd och Behandling

Delar av innehållet i rapport om internetbaserade stöd och program behandlar immateriella rättigheter och upphandling

Följebrev till avtalsmall för internetbaserade stöd och behandlingsprogram

Avtalsmall för överlåtelse av immateriella rättigheter rörande behandlingsprogram

Inledande PM till advokatbyrå kring rättigheter

Bilaga 1, PM till advokatbyrå kring rättigheter

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare
  • Anette Cederberg
    KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot