Publicerad: 19 oktober 2017

Utlåtanden om internetbaserade behandlingsprogram

Nationella kompetensgruppen för internetbaserat stöd och behandling tar fram utlåtande om internetförmedlade behandlingsprogram. Här publiceras kompetensgruppens färdiga utlåtanden.

Uppdraget att granska de internetförmedlade behandlingsprogram som används, eller kommer att användas, i landstingens reguljära vård kommer från SKL via Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning (NSK).

För varje behandlingsprogram sammanställs en beskrivning av programmet och en granskning genomförs av det vetenskapliga stödet för programmet samt av programmets design.

Som underlag för bedömningen av behandlingsprogrammen används:

  • kompetensgruppens värderingsmall, ifylld av utgivaren med utgivarens dokumentation av programmet
  • Nationella kompetensgruppens genomförda vetenskapliga granskning
  • granskningsmall för design ifylld och utförd av utomstående bedömare.

Här publiceras löpande utlåtanden för de program som granskats. Samtliga dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Utlåtanden behandlingsprogram

Sammanställning av utlåtande för internetbaserad behandling av egentlig depression mild till medelsvår

Ifyllda värderingsmallar per program

Depressionsbehandlingen 1.0

Depressionshjälpen 2.0

Internethjälpen vid nedstämdhet 7.0

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot