Publicerad: 4 oktober 2018

Internethjälpen vid nedstämdhet 7.0

Utgivare: Livanda

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF, nytt fönster)

Programbeskrivning

Internethjälpen vid Nedstämdhet 7.0 (i nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB), Depression och nedstämdhet (Livandas plattform) 5.0 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Internethjälpen vid nedstämdhet är ett program som enligt utgivaren syftar till att behandla och förebygga återfall vid lätt/medelsvår depression. Programmet ska administreras som vägledd internetbehandling där behandlare bör ha minst grundläggande KBT-utbildning (steg 1). Programmet bygger på KBT: beteendeaktivering, acceptansträning, mindfulness. Programmet har använts med egen plattform, Livanda, sedan 2012, och finns sedan 2016 på stöd- och behandlingsplattformen under namnet Internethjälpen vid nedstämdhet och depression. Rekommenderad behandlingstid är 9 veckor, och individuellt behandlarstöd är rekommenderat 1 gång per vecka. Behandlaren har möjlighet att ändra ordningsföljd samt modulantal. Att notera: på Livandas plattform ges automatiserat personligt anpassad återkoppling baserad på patientens svar på vissa delar.

Från startåret 2012 har programmet använts som internetbehandling inom privatmarknaden. I oktober 2016 anger företaget att inom vården hade ca 200 patienter privat samt inom fyra landsting (Gävleborg, Kalmar, Västerbotten och Västernorrland) använt programmet 2012-2016. Programmet utges av ett företag som erbjuder det via en egen plattform respektive på stöd- och behandlingsplattformen (SoB).

Samlad vetenskaplig dokumentation för programmet

Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av behandlingseffekter eller upplevelser av programmet, varken inom eller utanför hälso- och sjukvård.

Designgranskning

Programmet är granskat i versionen 7.0 som finns på stöd- och behandlingsplattformen.

Omdöme: Bra introduktion. Bra navigations- och layout med god överblickbarhet och tydlig struktur med lagom många namnsatta rubriker. Bra balans av olika medier. Användarens framsteg och resultat kan följas med automatisk återkoppling. Interaktiviteten är svårbedömd. Ingen tydlig sammanfattning eller avslutning innan användaren ska gå till nästa avsnitt.

Sammanfattande bedömning

Internethjälpen vid Nedstämdhet bygger på kända principer för depressionsbehandling men har inte utvärderats vetenskapligt och saknar således vetenskaplig dokumentation. Detta försvårar bedömning av programmets lämplighet för behandling av lindrig till medelsvår depression. Programmet har använts inom primärvården i Gävleborg, Västerbotten, Västra Götaland och Kalmar. Internethjälpen vid Nedstämdhet finns tillgängligt på stöd- och behandlingsplattformen SoB och har i denna version visat sig vara layoutmässigt genomtänkt.

Vid användning av Internethjälpen vid Nedstämdhet i vården rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall eftersom programmet inte har utvärderats vetenskapligt och kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

Saknas.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot