Publicerad: 12 juni 2018

Fråga och svar

Betsy-behandling av traumatisk stress hos föräldrar till barn som behandlas för cancer 1.0, utgivare: Louise von Essen och Martin Cernvall, Uppsala Universitet

Utgivare: Louise von Essen och Martin Cernvall, Uppsala Universitet

Sammanfattande bedömning

Betsy kan vara ett lämpligt program för att behandla akuta stressymptom hos föräldrar till barn som behandlas för cancer. Eftersom många barn behandlas på specialiserade centra skulle en internetförmedlad behandling innebära ökad tillgänglighet av behandling av stressymptom till deras föräldrar.

Programmet har utvärderats i en kontrollerad studie (2) med 12-månadersuppföjning (3) som visade hög effekt på stress- och depressionssymtom jämfört med väntelista. Det var mycket stort bortfall i behandlingsstudien och få föräldrar som accepterade att delta i studien. Sammanfattningsvis bedöms det vetenskapliga underlaget som otillräckligt. Designen av programmet har inte kunnat granskas i en webbaserad plattform utan endast i en pdf-version som innehöll omfattande text på breda rader med enstaka tabeller och figurer, interaktivitet saknas.

Vid framtida användning av Betsy rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot