Publicerad: 12 juni 2018

Fråga och svar

Paniksyndrombehandling 1.0, utgivare: Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm

Utgivare: Psykiatri Sydväst SLSO Stockholm

Sammanfattande bedömning

Paniksyndrombehandling 1.0 är ett program som bedöms som lämpligt för behandling av paniksyndrom med eller utan agorafobi hos vuxna. Programmet har utvärderats i flera vetenskapliga studier varav en randomiserad jämförande studie av medelhög kvalitet, som visar att programmet har samma effekt som gruppbehandling av paniksyndrom.

Sammanfattningsvis bedöms det vetenskapliga underlaget som tillräckligt, men användbarheten är ej utvärderad i primärvård. Programmet används inom den specialiserade vården. Paniksyndrombehandling 1.0 finns ej tillgänglig på SoB- plattformen. Designen bedöms bestå av omfattande text utan bild, ljud och video men med mycket god interaktivitet.

Vid användning i vården rekommenderas genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall då överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext, speciellt i primärvården.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot