Publicerad: 12 juni 2018

Fråga och svar

Social fobi behandling 1.0, utgivare: Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm

Utgivare: Psykiatri Sydväst SLSO Stockholm

Sammanfattande bedömning

Social fobi behandling 1.0 är ett lämpligt program för att behandla och förebygga återfall hos vuxna med social fobi. Programmet har utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie av medelgod kvalitet, som visar att programmet har samma effekt vid behandling av social fobi som gruppbehandling, och där det dessutom är gjort 4-årsuppföljning som visar på god långtidseffekt.

Kostnadseffektiviteten var lika god som vid sedvanlig gruppbehandling. Programmet används inom den specialiserade vården. Programmet Social fobi behandling 1.0 finns inte på SoB- plattformen. Designmässigt en egen plattform med långsam svarstid vid växling mellan moduler, omfattande text utan bild, ljud och video men med mycket god interaktivitet.

Vid användning i vården rekommenderas genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall då programmet kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext och överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas, speciellt i primärvården.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot