Publicerad: 12 juni 2018

Fråga och svar

Depressionsbehandling 1.0, utgivare: Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm

Utgivare: Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm

Sammanfattande bedömning

Depressionsbehandlingen 1.0 bedöms som ett lämpligt program för behandling av lindrig till måttlig egentlig depression hos vuxna. Det finns god vetenskaplig dokumentation i form av en randomiserad, kontrollerad studie med korttidsuppföljning samt flera uppföljningsstudier. Över 2400 patienter i två landsting har använt programmet.

Depressionsbehandlingen finns ännu inte för bruk på SoB-plattformen. Vid användning i hälso- och sjukvården rekommenderas genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall då överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext, speciellt i primärvården.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot