Publicerad: 12 juni 2018

Fråga och svar

Depressionsbehandling 2.0, utgivare: Uppsala psykiatri, affektiva sektionen, Akademiska sjukhuset

Utgivare: Uppsala psykiatri, affektiva sektionen, Akademiska sjukhuset

Sammanfattande bedömning

Depressionsbehandling 2.0 är ett program som anges för behandling av lindrig till måttlig egentlig depression hos vuxna. Det saknar vetenskaplig dokumentation. Endast en mindre grupp patienter har hitintills använt programmet inom hälso-och sjukvården, och programmet finns på SoB- plattformen. Designen bedöms bestå i omfattande text med enstaka figurer dock utan ljud eller video; god interaktivitet men omfattande inledande formulär; behandlarbenämningen inkonsekvent.

Vid användning av Depressionsbehandling 2.0 i vården rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall eftersom vetenskaplig dokumentation helt saknas för samtliga vårdkontexter. Överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext, speciellt i primärvården.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot