Publicerad: 12 juni 2018

Fråga och svar

Depressionshjälpen 2.0, utgivare: Psykologpartners W & W

Utgivare: Psykologpartners

Sammanfattande bedömning

Depressionshjälpen bedöms som ett lämpligt program för behandling av lindrig till måttlig depression hos vuxna. Det finns god vetenskaplig dokumentation i form av två randomiserade, kontrollerade studier, varav en inom svensk primärvård. Upplevelser vid implementering har också beskrivits vetenskapligt. Behandlingssammanhanget är främst inom primärvård, men programmet skulle sannolikt även kunna fungera som komplement till annan behandling inom psykiatrin.

Depressionshjälpen finns för bruk på plattformen Stöd och behandling. Vid användning rekommenderas genomtänkt uppföljning av process och utfall då överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot