Publicerad: 12 juni 2018

Fråga och svar

Internethjälpen vid nedstämdhet 7.0, utgivare: Livanda - Internetkliniken AB

Utgivare: Livanda

Sammanfattande bedömning

Internethjälpen vid nedstämdhet bygger på kända principer för depressionsbehandling men har inte utvärderats vetenskapligt och saknar således vetenskaplig dokumentation. Detta försvårar bedömning av programmets lämplighet för behandling av lindrig till medelsvår depression. Programmet har använts inom primärvården i Gävleborg, Västerbotten, Västra Götaland och Kalmar.

Internethjälpen vid Nedstämdhet finns tillgängligt på stöd- och behandlingsplattformen SoB och har i denna version visat sig vara layoutmässigt genomtänkt. Vid användning av Internethjälpen vid nedstämdhet i vården rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall eftersom programmet inte har utvärderats vetenskapligt och kan förväntas
fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot