Publicerad: 17 januari 2019

Fråga och svar

Information inför din höftoperation 1.0, utgivare: Landstinget Sörmland

Utgivare: Landstinget Sörmland

Sammanfattande bedömning

Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av Inför din höftoperation 1.0. Ingen bedömning görs därför här av programmets effekt vid användning som stöd inför höftoperation för vuxna. Inför din höftoperation 1.0 finns tillgängligt på nationella SoB-plattformen. Programmet är väl genomarbetat, är lättanvänt och ger ett bra helhetsintryck. Det saknas dock möjlighet till interaktion med en behandlare.

Vid användning rekommenderas genomtänkt uppföljning av process och utfall eftersom programmet inte har utvärderats vetenskapligt. Inget är känt om hur programmet fungerar för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot