Publicerad: 21 juni 2018

Värderingsmall för internetbaserade behandlingsprogram

En värderingsmall som kan användas av leverantörer av internetbaserade stöd- och behandlingsprogram har tagits fram av NSK:s nationella kompetensgrupp för internetbaserat stöd och behandling.

Värderingsmall för internetbaserade behandlingsprogram (word, öppnas i nytt fönster)

För att stödja landsting och kommuner i vilka program förmedlade via internet som har en viss kvalitet behöver befintliga program granskas. Kompetensgruppen har därför tagit fram en mall för att värdera behandlingsprogram för internetbehandling. Syftet med mallen är att se om programmet har effekt på det den är till för.

Mallens innehåll

Värderingsmallen används vid utlåtande av olika internetbaserade behandlingsprogram och bygger på tre delar:

 1. Ett frågeunderlag med beskrivning av programmet som besvaras av
  leverantören/utgivaren.
 2. En vetenskaplig granskning av artiklar som utvärderat valda program.
  Litteratursökning genomförs oberoende av leverantör med komplettering av
  förfrågan till leverantör om dokumenterade utvärderingar.
 3. En granskning av en demo-version av programmet.

Nationella kompetensgruppen kommer att begära ifylld värderingsmall från leverantör/utgivare för respektive behandlingsprogram när det ska granskas, för att kunna utgå från aktuell information om programmen.

Att använda mallen

För att använda mallen och svara på frågorna måste mallen först sparas ner lokalt i dator. Fyll därefter i mallen och skicka den som PDF-dokument till processledaren för NSK:s nationella kompetensgrupp: mats.backarslof@dll.se

Efter att ifylld mall lämnats in utvärderas den av minst två personer. Svaret sammanfattas i ett utlåtande som beskriver övergripande bedömning av evidensgrad och rekommendation avseende områden och förutsättningar för tillämpning.

Färdiga utvärderingar av program publiceras på sidan Utlåtanden, internetbaserade behandlingsprogram, som nås via menyn till höger.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Östbom
  Handläggare
 • Anette Cederberg
  KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot