Publicerad: 8 november 2016

Nationell patientöversikt

Nationell Patientöversikt (NPÖ), är ett verktyg där behörig vårdpersonal kan ta del av vårdinformation om en patient som registrerats hos olika vårdgivare.

Utvecklingen av NPÖ genomförs i samverkan med representanter från olika vårdgivarorganisationer.

Mer om NPÖ på Ineras webbplats

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot