Publicerad: 8 november 2017

Lägesbild över stöd- och behandlingsprogram i landstingen

Alla landsting är igång med arbetet i Stöd och behandling. En undersökning som SKL gjorde i början av 2017 visade att 18 landsting/regioner använde behandlingsprogram för internetbehandling. 

Under hösten 2017 har ytterligare fyra landsting startat upp behandlingar, elva landsting har även stödprogram.

Stöd och behandlingsprogram i landsting/regioner 

Landsting/Region

Behandlingsprogram

Stödprogram

Blekinge

Ångesthjälpen


Dalarna

Depressionshjälpen
Stresshjälpen
Ångesthjälpen
Oroshjälpen
Sömnhjälpen
Ångesthjälpen ung

Egenproducerade program i prototypfas:

Bariatriska överviktsenheten inför obesitaskirurgi, checklista m.m.

Gotland

Ångesthjälpen


Gävleborg

Ångest

Depression

Sömn

Självkänsla

Oro

Sömnbehandling (BUP)

KBT för bipolär sjukdom


Halland

Ångesthjälpen
Oroshjälpen

Neurorehabiliteringen: Min hälsoplan som innehåller fysisk aktivitet, vardagsaktiviteter, hjärnvila kognitiv träning.

Smärtrehabiliteringen: 12
veckors program för patienter med smärta

Jämtland/Härjedalen

Stresshjälpen
Ångesthjälpen

Oroshjälpen
Depressionshjälpen
Sovhjälpen


Jönköping

Ångesthjälpen

Oroshjälpen
Sovhjälpen
Stresshjälpen
Depressionshjälpen
Ångesthjälpen ung

Sjukskrivningskollen

Neuropsykiatrisk utredningsprocess och psykosprocess (egenutvecklat)

Min vårdplan cancer

Kalmar

Ångesthjälpen
Ångesthjälpen ung

Oroshjälpen
Sovhjälpen
Stresshjälpen
Depressionshjälpen

Sjukskrivningskollen
Underlag för beslut till behandling inför KBT-behandling oro, ångest, stress, skattningsformulär

Aktivitetslogg
Matdagbok

Utveckling pågår av fler stödprogram

Kronoberg

Ångesthjälpen
Ångesthjälpen ung
Depressionshjälpen

Gör en förstudie för program artrosskola via nätet

Norrbotten

iKBT vid långvarig
smärta


Skåne

Ångest
Depression

Ångesthjälpen ung

Föräldrar till barn med autism (egenutvecklat)

Stockholm

Hälsoprofilen

Alkoholprogrammet
Alkohol och hälsa
KBT barn med ångest
KBT vid ätstörningar

Aspbergerskola

Koll på Aspberger

Scope
Videobesök
Videobesök psykiatri (bedömningssamtal)
Vårdprocesstöd
Sekundärprevention efter hjärtinfarkt

Sörmland


Internetbaserad preoperativ
information inför höft- och knäplastik

Sjukskrivningskollen

Uppsala

Depressionsbehandling

Social fobi
Kort sömnbehandling
Sömnbehandling (BUP)

Uppföljning av sömn (BUP)

Min vårdplan cancer

Värmland

Depressionshjälpen
Stresshjälpen
Ångesthjälpen
Oroshjälpen
Sömnhjälpen

Ångesthjälpen ung


Västra Götaland

Internethjälp oro

Internethjälp ångest
Internethjälpen sömn
Internethjälpen stress och utmattning
Ångesthjälpen ung

Appar vid alkoholberoende

Flera stödprogram är på gång

Västerbotten

Ångest och depressionsprogram

Videosamtal

VästernorrlandVästmanland

Pilot för internetbaserad KBT-behandling för sömnproblem


Örebro

Depressionsbehandling (egenutvecklat)


Östergötland

Ångesthjälpen
Oroshjälpen

Sovhjälpen
Stresshjälpen
DepressionshjälpenLäs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot