Publicerad: 4 april 2017

Lägesbild över stöd- och behandlingsprogram i landstingen

Alla landsting är igång med arbetet i Stöd och behandling. Den intervjuundersökning som SKL gjorde mellan december 2017-januari 2017 visar att 18 landsting/regioner använder behandlingsprogram varav fyra även har stödprogram. Två landsting har stödprogram.

Stöd och behandlingsprogram som används i landsting/regioner: 

Landsting/Region

Behandlingsprogram

Stödprogram

Blekinge

Ångesthjälpen (pilot)


Dalarna

Depressionshjälpen
Stresshjälpen
Ångesthjälpen
Oroshjälpen
Sömnhjälpen

Bariatriska överviktsenheten inför obesitaskirurgi, checklista m.m. (egenutvecklat)

Gotland

Ångesthjälpen


Gävleborg

Ångest

Depression
Sömn
Självkänsla
Oro


Halland

Ångesthjälpen
Oroshjälpen


Jämtland/Härjedalen

Stresshjälpen
Ångesthjälpen

Oroshjälpen
Depressionshjälpen
Sovhjälpen


Jönköping

Ångesthjälpen

Oroshjälpen
Sovhjälpen
Stresshjälpen
Depressionshjälpen
Ångesthjälpen ung

Sjukskrivningskollen

Neuropsykiatrisk utredningsprocess och psykosprocess (egenutvecklat)

Kalmar

Ångesthjälpen
Ångesthjälpen ung

Oroshjälpen
Sovhjälpen
Stresshjälpen
Depressionshjälpen

Sjukskrivningskollen
Underlag för beslut till behandling inför KBT-behandling oro, ångest, stress, skattningsformulär

Aktivitetslogg
Matdagbok

Kronoberg

Ångesthjälpen
Ångesthjälpen ung
Depressionshjälpen

 

Norrbotten

iKBT vid långvarig
smärta


Skåne

Ångest
Depression

Föräldrar till barn med autism (egenutvecklat)

Stockholm


Aspbergerskola

Koll på Aspberger

Sörmland


Test av två stödprogram för preoperativ information inför höft- och knäplastik inom somatisk specialistvård

Uppsala

Pilot med depressionsbehandling och sömnbehandling för unga vuxna


Värmland

Depressionshjälpen
Stresshjälpen
Ångesthjälpen
Oroshjälpen
Sömnhjälpen


Västra GötalandVästerbotten

Ångest och depressionsprogram


Västernorrland

Ångesthjälpen


Västmanland

Pilot för internetbaserad KBT-behandling för sömnproblem


Örebro

Depressionsbehandling (egenutvecklat)


Östergötland

Ångesthjälpen
Oroshjälpen

Sovhjälpen
Stresshjälpen
DepressionshjälpenLäs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot