Publicerad: 28 februari 2018

Samordnad Individuell Plan testas i Stöd och behandling

Arbete pågår med att testa en digital trepartslösning där individen kan ta del av sin Samordnade Individuella Plan (SIP) på ett enkelt sätt via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Sedan utvecklingen av SIP tagit fart har ett flertal diskussioner i landet kommit att handla om det opraktiska med att administrera planen på papper. En digital lösning har önskats där aktörer och den enskilde på ett överskådligt sätt kan ta del av planen på ett enkelt sätt.

Nu ska vi testa om detta kan bli möjligt med stöd av den nationella e-tjänsten Stöd och behandling (SoB), en nationell plattform för internetbaserat stöd och behandling som har utvecklats av 1177 Vårdguiden/Inera. Piloten sker som en forskningsstudie.

Den digitala prototypen för SIP har tagits fram i workshopsform och användbarheten kommer att provas i mindre skala under 2018.

Vi som arbetar med att testa prototypen i en pilot är representanter från Uppdrag Psykisk Hälsa, nyutveckling i SoB, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa (från Riksförbundet Hjärnkoll samt NSPH), vuxenpsykiatrin i Stockholms läns landsting, socialpsykiatrin i Södertälje kommun, landstinget Blekinge och Ronneby kommun, forskare från Karolinska institutet samt Blekinge Tekniska Högskola.

Läs vidare

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot