Publicerad: 15 mars 2016

Satsning på internetbaserat stöd och behandling i Jönköpings län 

I Region Jönköpings län kommer man att erbjuda fem behandlingsprogram inom KBT och två egenutvecklade stöd: ett för neuropsykiatriska utredningar och ett för uppföljningsbesök vid psykossjukdom.

De fem upphandlade behandlingsprogrammen som nu läggs in i plattformen Stöd och behandling är KBT för oro, depression, ångest, sömnsvårigheter och stress. Anneli Uusitalo är projektledare för internetbehandling i Region Jönköpings län och arbetar med att förbereda för breddinförandet.

- Vi börjar med att utbilda medarbetare och införa tjänsten Stöd och behandling på de tolv vårdcentraler som redan erbjuder internetbehandlingar sedan några år. Därefter kan alla vårdcentraler ansluta sig.

Utöver införandet på vårdcentralerna arbetar psykiatrin med två egenutvecklade stöd. Det ena ska stötta personer inför och under en neuropsykiatrisk utredning. Det andra stödet är för  psykospatienter som får en större möjlighet till delaktighet i sitt uppföljningsbesök i psykosvården. I stödet får patienten göra självskattningar och förbereda inför sitt besök. Patienten kan även skicka frågor till behandlaren innan besöket

Skiss med överblick över olika steg som patienten kan förbereda sig inför neuropsykiatrisk utredning.

Konceptskiss för stöd under neuropsykiatrisk utredning

- Vi har koncepten klara för de stöd som psykiatrin utvecklar och ska testa dem nu i plattformen för stöd och behandling. En projektgrupp tar fram innehållet och vi förbereder några verksamheter där vi kan prova stödet med patienter i början av nästa år.

Flera framgångsfaktorer

I Region Jönköpings län finns initiativ kring stöd och behandling via internet sedan flera år. Arbetet med koncepten för stöden inom psykiatrin startade för några år sedan via en pilot för projektet ”Prio psyk”.

Redan hösten 2012 började regionens egna offentligt drivna vårdcentraler att erbjuda invånare möjlighet till KBT-behandling via internet. Anneli Uusitalo lyfter fram några faktorer som gjort att de kommit så långt i arbetet.

- En tydlig satsning på e-hälsa i regionen, och enskilda verksamheters satsningar och motivation inom området. Dessutom har vi nära samverkan med grannar, i vårt fall Kalmar och Östergötland, bland annat för upphandlingen av internetbaserade behandlingsprogram inom KBT.

Region Jönköpings län kommer att fortsätta arbetet med plattformen Stöd och behandling, säger Anneli Uusitalo.

- Vi vill erbjuda våra invånare mer stöd och behandlingar via internet, exempelvis inom livsstilsområdet. Men först ska vi komma i hamn med detta!

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot