Publicerad: 8 maj 2018

Start för tester av digital SIP

En Samordnad Individuell Plan, SIP, upprättas när socialtjänst, hälso- och sjukvård tillsammans med individen behöver samordna insatserna. En digital version av SIP ska nu testas av individer, kommun och landsting i en forskningsstudie, i form av en pilot.

Den digitala versionen av SIP kommer att vara tillgänglig på plattformen Stöd och behandling, som nås via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Syftet är att göra det möjligt för individen och olika aktörer att enkelt ta del av planen. Annika Davidsson är projektledare vid SKL:

– Vi ska testa en digital lösning där tre parter, kommun, landsting och individen, kan se samma yta samtidigt. Individen kan få mer inflytande och det är viktigt eftersom en SIP är till för dem. Idag är det lag på att en SIP ska göras för den som behöver det och det har varit svårt att få till när det är många involverade. Vi tror att den här lösningen kommer att göra det lättare.

Både barn och vuxna testar

De landsting och kommuner som är med i forskningsstudien är Ronneby kommun och landstinget Blekinge där barn- och ungdomspsykiatrin deltar. I Södertälje deltar Nygårdens rehabiliteringsenhet, som är en kommunal verksamhet, tillsammans med Nygårdens psykosenhet vid Psykiatricentrum Södertälje, som är en landstingsverksamhet. Evelina Fager är gruppledare vid Nygårdens rehabiliteringsenhet:

– Vi tittar just nu på gemensamma rutiner för hur vi ska genomföra SIP-mötet, till exempel på hur vi kopplar upp datorn. En del vill ha SIP på en stor skärm så att alla kan se, en del vill ha den på en liten skärm bredvid. Det är själva genomförandet som skiljer sig från hur vi gör idag.

De som ska delta i studien kommer att få information innan mötet om vad det innebär att göra en digital SIP, utöver den vanliga informationen om vad SIP innebär. Det finns även en film om digital SIP hos Stöd och behandling på 1177.se.

De två enheterna väljer gemensamt ut vilka klienter som ska erbjudas en digital SIP. Tekniken ställer vissa krav, individerna måste till exempel ha tillgång till internet och mobilt bank-id eller kunna logga in med engångskod via sms.

Slipper tappa papper

Annette Lundberg, biträdande enhetschef för Nygårdens psykosenhet vid Psykiatricentrum Södertälje, ser flera fördelar med en digital SIP.

– Allt finns på ett ställe och man har samma information. Framförallt är det bra att individen alltid har den med sig. De kan koppla upp sig mot 1177.se och läsa igenom när de vill och riskerar inte att tappa några papper.

Enheterna i Södertälje planerar att genomföra tolv gemensamma vårdplaner i den första delen av pilottesterna. Evelina Fager hoppas att det går att uppnå och ser fram emot resultaten.

– Vi hoppas få erfarenheter så att man kan lyfta den digitala SIPen vidare och bygga system så att man faktiskt kan använda dem. Det blir en början på ett nytt arbetssätt. Det har aldrig gjorts något liknande lösning förut, där både kommun och landsting samarbetar.

Forskare följer studien

Pilottesterna görs i form av en forskningsstudie eftersom det idag inte finns lagstöd för att dela en SiP mellan aktörer i hälso- och sjukvården respektive kommunens socialtjänst. Forskare från Karolinska Institutet och Blekinge tekniska högskola kommer att följa studien som startar i maj och håller på fram till i höst. Därefter genomför forskarna intervjuer med alla deltagare – både verksamhetspersonal och individerna.

– Genom att forska på studien kan vi skapa en större legitimitet genom att samla in kunskap och få en rejäl genomlysning. Forskarna kommer utifrån och har ett kritiskt förhållningssätt och det gör att de kan se saker som kan förbättras, säger Annika Davidsson.

Utöver pilotverksamheterna ingår även Inera AB, SKL, SLL och föreningen Hjärnkoll i arbetet med att ta fram en digital SIP.

Läs vidare

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot