Publicerad: 7 juni 2017

Stöd och behandling på Vitalis

Införandet av invånartjänsten Stöd och behandling är nu igång i landstingen. Anette Cederberg från SKL är programansvarig för nyutvecklingen i plattformen. Under e-hälsokonferensen Vitalis i Göteborg den 6 april talar hon om vad som är på gång.

- Just nu pågår ett intensivt arbete med nyutveckling i plattformen Stöd och behandling. Bland annat startar pilottesterna av videotjänster samtidigt som arbete pågår för att kunna integrera både appar och Journalen i plattformen.

Även annan helt ny utveckling är i startgroparna. Bland annat planeras pilottester för att kunna använda vårdplaner i plattformen. Med en digitaliserad vårdplan blir det möjligt för patienter i vård och omsorg att kunna kommunicera via plattformen.

- Patienten kommer till exempel att kunna nå sin behandlare med meddelande när hen gjort något som ingår i planen, som till exempel uppföljning efter en röntgenundersökning, strålbehandling eller efter att patienten genomfört en uppgift. Patienten kan få kontakt med sin behandlare enligt överenskommelse och kan kommunicera via meddelande istället för att ringa och riskera att få vänta i telefonen. När video sen blir tillgängligt blir det möjligt med möten hemifrån, säger Anette Cederberg.

Patienter deltar i utvecklingen

När nya tjänster tas fram är det bra att patienter medverkar i kravställningsarbetet och i pilottester, det gör dem delaktiga i att utforma gränssnittet. De behöver vara med och beskriva hur det fungerar bäst för dem. Enligt Anette Cederberg är det något som man satsat på i utvecklingen av plattformen:

- Vi har haft med patienter i tidigare pilottester, och vi kommer även att bjuda in patientföreningar att delta i kravställningsarbetet när vi kommit en bit vidare i planeringen av den nya utvecklingen.

Stöd och behandling är en nationell e-tjänst som gör det möjligt för vårdgivare i Sverige att erbjuda stöd och behandling via internet. Tjänsten ökar tillgängligheten till hälso- och sjukvården och patienten kan när som helst ta del av sina handlingar i mobilen, datorn eller en läsplatta.

- När patienten genomgår en behandling i plattformen är patienten aktivt och delaktig i sin vård och behandling. Vi vet att delaktiga patienter känner sig tryggare, säger Anette Cederberg.

Fakta

1177 Vårdguiden sköter drift och förvaltning av plattformen Stöd och behandling.

Pågående nyutveckling finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet. Utvecklingen görs av 1177 Vårdguiden på uppdrag av Inera.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot