Publicerad: 8 augusti 2016

Värderingsmall klar för internetbehandlingsprogram

En mall för att värdera behandlingsprogram för internetbehandling är nu klar att testas. Två leverantörer har fyllt i mallen för att se om den fungerar som det är tänkt.

Kompetensgruppens värderingsmall är nu i princip godkänd av NSK-region (NSK, nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning). Två producenter av behandlingsprogram, en privat och en offentlig utförare med en längre tids erfarenhet, har valts ut för att använda mallen. Granskningen av den vetenskapliga delen är gjord, men kompetensgruppen är ännu inte klar med den totala bedömningen, säger Cecilia Björkelund, ordförande för kompetensgruppen och distriktsläkare i Västra sjukvårdsregionen.

- Vi ser att det inte är så lätt att fylla i mallen, vi kan förfina den och förklara bättre. Men det vi får fram med värderingsmallen är viktiga delar.

Behövs evidens för programmets effektivitet

Kompetensgruppen sammanställer uppgifterna i värderingsmallen för att se om programmet har effekt på det den är till för, till exempel att behandla mild och måttlig depression. De tittar även på hur effektivt programmet är i den miljö det är tänkt att användas i, i detta fall inom hälso- och sjukvården. Då behövs evidens för att visa att programmet är prövat i primärvården, i psykiatrisk öppenmottagning eller i slutenvården. Enligt Cecilia Björkelund är det inte evidens att ha prövat med så kallade annonspatienter, som efterfrågas via annonser.

- Tyvärr har de flesta studier gjorts på det sättet, eftersom det är kostsamt att göra vetenskapliga studier i hälso- och sjukvården. Vi vill sända en stark signal till producenter och beställarna landsting och regioner att programmet bör vara testat i hälso- och sjukvårdsmiljö. Än så länge finns inte en uppsjö av program, men det kommer att finnas i framtiden. Då måste vi ha högra krav på både effekt och effektivitet.

Granskning under året

Under året räknar kompetensgruppen med att hinna granska depressions- och ångestprogram. Parallellt med det tar de fram ett arbetssätt för hur granskningen kan gå till. Nya program kommer och de som granskar kan behöva vara olika personer beroende på vilken ämnesområdeskompetens som krävs, säger Cecilia Björkelund.

- Det kommer också att vara viktigt med uppföljningsstudier för att se hur det går för dem som använder programmen. Det är något som SKL jobbar vidare med.

Nationella kompetensgruppen för internetbaserat stöd och behandling

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i vård och omsorg (NSK) och NSK-region

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot