Publicerad: 15 mars 2016

Värderingsmodell på gång

Under hösten har SKL:s nationella kompetensgrupp för internetbaserat stöd och behandling arbetat med att ta fram en utvärderingsmodell för att kunna kvalitetsgranska program för internetbehandling.

Inger Lindberg

Inger Lindberg

Inger Lindberg, strateg kunskapsstyrning, barnmorska och docent, Norrbottens läns landsting, är ordförande för kompetensgruppen.

Hur tar ni fram en modell för värdering av programmen?

Vi har bland annat tagit del av studier som SBU och Socialstyrelsen genomfört och diskuterat kring vilka frågor som är viktiga landstingen för att kunna utvärdera programmen inför en upphandling. Nu arbetar vi fram en modell för hur utvärderingarna ska gå till och vem som ska göra vad i det arbetet.

Vad innebär utvärderingsmodellen, och hur ska den användas?

Syftet är att kunna göra en kvalitetsbedömning av de program som finns på marknaden idag så att landstingen vet vad de ska titta på inför framtida behov. Det som är bra är att modellen även fungerar åt andra hållet. Utvecklare kan använda modellen för att se viktiga aspekter som man kan ta hänsyn till när man utvecklar nya program. Även om det inte ingått i gruppens uppdrag.

Vilka frågor är viktiga?

Viktigt är vilket vetenskapligt evidens som finns, om det finns. Vi tittar också på om det finns beskrivning av exempelvis för vilken målgrupp programmet är utvecklat, utformningen av behandlingsprogrammet, om det är textbaserat, om man använder video, bilder, om patienten har terapeutkontakt under behandlingen, vilka språk det finns på och hur lång tid det tar det att genomföra programmet.

När är värderingsmodellen klar att använda?

En remissversion av värderingsmodellen är planerad att skickas till landstingen för synpunkter under våren. Därefter ska den bearbetas för att förhoppningsvis vara klar före sommaren.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot