Publicerad: 16 april 2018

SKL tycker, e-hälsa

SKL har formulerat ett antal viktiga utgångspunkter för arbetet med e-hälsa, för sitt eget arbete och som också kan fungera som vägledning för kommuner, landsting och regioner i utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik.

Syftet är att förbättra för människor i behov av vård, stöd och omsorg och bidra till god hälsa, samtidigt som verksamheten blir mer effektiv.

Detta är, enligt SKL, några av de saker som krävs för att dra nytta av möjligheterna med e-hälsa:

  • Att patienters och brukares behov är i fokus.
  • Att personal inom vård, stöd och omsorg involveras i arbetet med att utveckla nya arbetssätt och tekniska lösningar.
  • Att e-hälsa och välfärdsteknik ses som strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamheten mot en bättre vård och omsorg.
  • Att det finns ett långsiktigt och målmedvetet samarbete mellan olika professioner och organisationer.
  • Att informationssäkerhet och skydd av personlig integritet tillgodoses.
  • Att det finns en gemensam informationsstruktur och terminologi samt standarder som gör det möjligt att kvalitetssäkert och ändamålsenligt utbyta information.
  • Att det finns en infrastruktur som gör det möjligt med säker och snabb informationsförsörjning.
  • Att det finns en öppenhet för nya användningsområden och innovation.
  • Att det finns en lagstiftning som möjliggör en ändamålsenlig användning av information.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot