Publicerad: 20 december 2016

Socialtjänsten på 1177.se

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Webbplatsen 1177.se samlar kunskap och tjänster från alla Sveriges landsting och regioner.

Under 2014 startades tre pilotprojekt i tre regioner. Dessa pilotprojekt är resultatet av den förstudie som genomfördes under 2013. Syftet med förstudien var att besvara frågan om det är möjligt att ha Socialtjänstens information och tjänster på 1177.se.

Förstudiens rekommendation

Invånaren efterfrågar pedagogisk och enkel information samlat på ett och samma ställe. Genom att föreslå 1177.se som gemensam ingång kan tillgängligheten öka, sökvägarna bli enklare och tillförlitligheten bättre.

Förstudien föreslår att tre olika pilotprojekt ska genomföras för att tillföra viss praktiskt erfarenhet i den fortsatta analysen. Syftet är att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för en integration av information och tjänster från socialtjänsten på 1177.se.

Inriktning för pilotprojektet

Pilotprojektet genomfördes inom det avgränsade området föräldrastöd till barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

De områden som bedömts intressanta av länen att titta närmare på i pilotprojekten är föräldrars behov av information och stöd vid SIP-möten (Samordnad individuell plan), i samband med att barnet får sin diagnos, när barnet blir myndigt samt behovet av digitala mötesplatser.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot