Publicerad: 28 januari 2019

Gemensamt ramverk av standarder för interoperabilitet

Standardisering är ett av tre prioriterade områden inom e-hälsa. Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet är ett pågående projekt där SKL samarbetar med Swedish Medtech, Inera AB och Socialstyrelsen. Projektet pågår under 2018.

Arbetet innebär att gå från teori till praktik genom att prova olika standarder, kombinationer av standarder och olika arbetssätt för att tillämpa standarder. Detta ska testas i ett hackaton eller motsvarande event, där externa aktörer kan delta.

Arbetsgruppen består av specialister från flera regioner, aktörer inom vård-IT och leverantörer inom det medicinsktekniska området. Arbetet stödjer Vision e-hälsa 2025.

Syftet med projektet är att:

  • Skapa bättre förutsättningar för semantisk och teknisk interoperabilitet, utbytbarhet och innovation inom svensk hälso- och sjukvård
  • Bygga kompetens för hur arbete med att sätta standarder i användning behöver bedrivas
  • Testa anpassning till internationella standarder
  • Skapa en process för fortsatt anpassning

Detta projekt är en fortsättning på det tidigare projektet ”Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet – del 2” och del 1 kallat StandIN, samt 3H3R (Swelife).

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Carolina Jansson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot