Publicerad: 4 oktober 2018

Resultat från tidigare projekt inom gemensamt ramverk

Projektet Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet består av tre delar. Här presenteras resultatet från del två i projektet.

Projektet ”Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet – del 2” har skapat en struktur som kopplar verksamhetens informationsbehov i en process med resultaten från de tidigare projekten StandIN och 3H3R. Processerna har identifierats och ett urval av användningsfall med tillhörande informationsbehov har tagits fram.

Resultat och förslag i denna rapport ska ses som en sammanfattning av dagens kunskap.

  • Processer, användningsfall, realiseringar av användningsfall, standarder och arbetssätt kommer att utvecklas över tiden
  • Nya behov uppstår, nya innovativa arbetssätt, nya standarder och nya versioner och tillämpningar av standarder tas kontinuerligt fram
  • I Sverige måste vi ha en förmåga att förvalta detta, kontinuerligt ta till oss nya standarder och innovativt utveckla nya arbetssätt i verksamheten.

Resultaten och förslagen i rapporten ska alltså kunna förändras över tid allteftersom att fler verksamhetsprocesser inkluderas, konstruktiva diskussioner förs, praktiska prov genomförs och evidens tas fram.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Patrik Sundström
    ProgramansvarigHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot