Publicerad: 27 april 2018

Resultat från tidigare projekt inom gemensamt ramverk

Projektet Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet består av tre delar. Här presenteras resultatet från del två i projektet.

Projektet ”Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet – del 2” har skapat en struktur som kopplar verksamhetens informationsbehov i en process med resultaten från de tidigare projekten StandIN och 3H3R. Processerna har identifierats och ett urval av användningsfall med tillhörande informationsbehov har tagits fram.

Resultat och förslag i denna rapport ska ses som en sammanfattning av dagens kunskap.

  • Processer, användningsfall, realiseringar av användningsfall, standarder och arbetssätt kommer att utvecklas över tiden
  • Nya behov uppstår, nya innovativa arbetssätt, nya standarder och nya versioner och tillämpningar av standarder tas kontinuerligt fram
  • I Sverige måste vi ha en förmåga att förvalta detta, kontinuerligt ta till oss nya standarder och innovativt utveckla nya arbetssätt i verksamheten.

Resultaten och förslagen i rapporten ska alltså kunna förändras över tid allteftersom att fler verksamhetsprocesser inkluderas, konstruktiva diskussioner förs, praktiska prov genomförs och evidens tas fram.

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot