Publicerad: 16 mars 2017

Gemensamt ramverk av standarder för interoperabilitet – del 2”

En andra rapport om "gemensamt ramverk av standarder för interoperabilitet" har tagits fram.

Projektet har skapat en struktur som kopplar verksamhetens informationsbehov i en process med resultaten från projekten StandIN och 3H3R. Processerna har identifierats och ett urval av användningsfall med tillhörande informationsbehov har tagits fram.

Resultat och förslag i denna rapport ska ses som en sammanfattning av dagens kunskap.

  • Processer, användningsfall, realiseringar av användningsfall, standarder och arbetssätt kommer att utvecklas över tiden.
  • Nya behov uppstår, nya innovativa arbetssätt, nya standarder och nya versioner och tillämpningar av standarder tas kontinuerligt fram.
  • I Sverige måste vi ha en förmåga att förvalta detta, kontinuerligt ta till oss nya standarder och innovativt utveckla nya arbetssätt i verksamheten.

Resultaten och förslagen i denna rapport ska alltså kunna förändras över tid allteftersom att fler verksamhetsprocesser inkluderas, konstruktiva diskussioner förs, praktiska prov genomförs och evidens tas fram. 

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot