Publicerad: 28 februari 2018

Gemensamt ramverk av standarder för interoperabilitet

Projektet gemensamt ramverk föreslår standarder som möjliggör interoperabilitet. Här presenteras projektets resultat och slutrapport.

2016 inleddes projektet Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet, som en fortsättning på två tidigare projekt; StandIN (Swedish Medtech) och 3H3R (SWElife).

Syftet med projektet är att – med utgångspunkt i de tidigare projekten – utvärdera och föreslå standarder som möjliggör interoperabilitet. Under 2017 har föreslagna standarder utvärderats i konkret testmiljö, så kallad Proof of Concept (PoC).

Projektägare är SKL, Inera, eHälsomyndigheten och Swedish Medtech, i samverkan med IT&Telekomföretagen och Socialstyrelsen.

Resultat från projektet

Projektet har skapat en struktur som kopplar verksamhetens informationsbehov i en process med resultaten från de tidigare projekten StandIN och 3H3R. Processerna har identifierats och ett urval av användningsfall med tillhörande informationsbehov har tagits fram.

Resultat och förslag i denna rapport ska ses som en sammanfattning av dagens kunskap.

  • Processer, användningsfall, realiseringar av användningsfall, standarder och arbetssätt kommer att utvecklas över tiden.
  • Nya behov uppstår, nya innovativa arbetssätt, nya standarder och nya versioner och tillämpningar av standarder tas kontinuerligt fram.
  • I Sverige måste vi ha en förmåga att förvalta detta, kontinuerligt ta till oss nya standarder och innovativt utveckla nya arbetssätt i verksamheten.

Resultaten och förslagen i rapporten ska alltså kunna förändras över tid allteftersom att fler verksamhetsprocesser inkluderas, konstruktiva diskussioner förs, praktiska prov genomförs och evidens tas fram.

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot