Publicerad: 18 september 2018

Ordnat införande av digitala tjänster och produkter

SKL ingår i ett projekt som ska ta fram förslag för en process för validering av digitala tjänster och produkter. Syftet är att vägleda både patienter och vårdgivare i vilka tjänster som är säkra och bra.

SKL, Stockholm Science City, UppsalaBio och Region Norrbotten samarbetar under 2017-2019 i ett projekt för att ta fram ett förslag för en gemensam process för validering och ett stöd för implementering som ska underlätta införandet av digitala verktyg i hälso- och sjukvården. Det kan i sin tur bidra till ökad tillväxt hos små och medelstora företag. Arbetet stödjer Vision e-hälsa 2025.

Med en gemensam process för kvalitetssäkring av digitala tjänster och produkter kan patienter och brukare erbjudas ett bredare utbud av trygga digitala hjälpmedel och öka möjligheterna att ta ansvar för sin egen hälsa.

Tydligare spelregler och samordning av krav – Rekommendationer till nytta för patient, vård och företag

I september 2018 publicerade projektet rapporten ”Tydligare spelregler och samordning av krav – Rekommendationer till nytta för patient, vård och företag”. Rapporten beskriver landsting, regioners och företags utmaningar i att upphandla, utvärdera och införa digitala tjänster i vården med fokus på digitala tjänster riktade till patienter för ordinerad egenvård. Med inspiration från internationella initiativ i England och Danmark presenteras en modell för hur Sverige, genom samordning och tydligare spelregler, bättre kan nyttja digitaliseringens möjligheter.

Rapport Tydligare spelregler och samordning av krav – Rekommendationer till nytta för patient, vård och företag (PDF, öppnas i nytt fönster)

Finansiering av projektet

Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden

Tillväxtverket beslutade i december 2016 att tillskjuta 6 miljoner svenska kronor av projektbudgeten enligt projektansökan från nationellt regionalfondsprogram.

Arbetsgruppen

Karina Tellinger McNeil
Sveriges Kommuner och Landsting
karina.tellinger@skl.se

Caroline Hansen
Sveriges Kommuner och Landsting
Caroline.hansen@skl.se

Andreas Namslauer
Stockholm Science City
andreas.namslauer@ssci.se

Erik Olaisson
UppsalaBio
erik.olaisson@uppsalabio.com

Lisa Lundgren
Region Norrbotten
lisa.lundgren@norrbotten.se

Bakgrund till projektet

Till grund för projektet ligger en förstudie där innovatörer och leverantörer efterlyste tydliga ”spelregler” för godkännande och implementering av sina produkter på den offentliga marknaden.

Förstudie Hälsa Hem – för tillgänglig och jämlik vård (PDF, öppnas i nytt fönster)

I flera andra länder har man från statliga organisationer identifierat behovet av att främja utvecklingen av digitala produkter och tjänster samt att validera dessa lösningar och tjänster (främst appar och sensorer). Bland annat finns initiativ i Nya Zeeland, Kanada och Storbritannien.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot