Publicerad: 30 mars 2016
Prenumerera på E-hälsa

Trygghetslarm

Dagens trygghetslarm är till störst del uppbyggt på analog teknik. En teknik som inom några år inte kommer att finnas kvar eller fungera i de digitaliserade näten. Därför måste ett omfattande arbete genomföras med att byta ut samtliga analoga trygghetslarm till digital teknik.

De analoga trygghetslarmen kommer inom några år försvinna eller sluta fungera. Det har nämligen visat sig att det inte fungerar tillfredställande att installera ett analogt trygghetslarm i ett digitalt nät, vilket betyder att ett teknikskifte måste ske.

Med stöd av statliga medel bedrivs därför konceptet ”Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik”. Visionen är att invånare, ska kunna bo kvar längre i sina hem. I konceptet ingår digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer och andra befintliga och kommande digitala tjänster.

SKL:s roll

SKL har till uppgift att stödja och vägleda det nationella, regionala och lokala arbete som detta teknikskifte innebär. SKL samordnar och sprider kunskap om konceptet ”Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik". SKL stödjer också kommunerna med att etablera konceptet och att genomföra övergången till digitala trygghetslarm.

Ökad trygghet

Digitala trygghetslarm erbjuder ökad trygghet och den moderna tekniken öppnar upp möjligheterna till andra bra och nyttiga tjänster. Teknikskiftet kommer att öka tillförlitligheten och därmed tryggheten för användaren och anhöriga. Att få ett trygghetslarm beviljat innebär ökad trygghet för brukare, anhöriga, vårdpersonal och det betyder också ökad möjlighet att kunna bo kvar hemma.

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot