Publicerad: 8 juni 2018

Utvärdera socialtjänstens digitalisering

Nu har du möjlighet att ta tempen på socialtjänstens digitalisering. SKL:s självvärderingsverktyg LIKA för socialtjänsten ger en övergripande och konkret bild av var kommunerna befinner sig.

LIKA för socialtjänsten, är ett verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens verksamheters digitalisering. Verktyget är framför allt till för förvaltningschefer som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som kanske behövs.

Resultatet av självvärderingen blir en temperaturmätare på hur kommunens socialtjänst ligger till i digitaliseringsarbetet, och i verktyget finns dessutom konkreta tips på åtgärder och aktiviteter för att öka digitaliseringen. Genom att få upp frågan på agendan i medarbetargrupper, ledningsgrupper och inom politiken skapas ökad drivkraft för fortsatt utveckling.

LIKA för socialtjänsten

Socialstyrelsens webbverktyg E-hälsa

Webbverktyget E-hälsa i kommunerna ger dig möjlighet att jämföra utvecklingen av e-hälsa och digital välfärdsteknik i Sveriges kommuner. Det är framförallt avsett för beslutsfattare och tjänstemän inom socialtjänsten.

Webbverktyget E-hälsa, Socialstyrelsen

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot