Publicerad: 11 oktober 2018

Välfärdsteknik inom social omsorg

Välfärdsteknik möjliggör ökad trygghet, service och delaktighet för individen i hemmet. Det ger större frihet och självständighet.

Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i samhället. Välfärdsteknik inkluderar bland annat digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i hemmet, ett mobilt arbetssätt samt övriga e-tjänster som ger ett mervärde för den enskilde individen.

SKL:s roll

SKL är en av flera parter som arbetar med att införa välfärdsteknik i samhället. I uppdraget ingår att stödja kommuner i att utveckla socialtjänstens verksamheter med hjälp av digitalisering.

Fler aktörer som arbetar med välfärdsteknik

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot