Publicerad: 8 juni 2018

Vägledning för upphandling av trygghetsskapande teknik

Beställarnätverk välfärdsteknik har tagit fram en vägledning för upphandling av trygghetsskapande teknik. Den publicerades i januari 2018.

Framsida beställargrupp välfärdsteknik

Lämna kommentarer på vägledningen

Under 2018 pågår en revidering av vägledningen. Beställarnätverket är intresserade av att få in dina kommentarer på vägledningen. Du kan lämna kommentarer direkt i manuset, via beställarnätverkets facebooksida eller via e-post.

Vägledningen, manus att kommentera i Google dokument

Beställargruppens Facebooksida

E-postadress: bestallargrupp@skl.se
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot