Publicerad: 19 oktober 2017

Trygghetslarm

Dagens trygghetslarm är till störst del uppbyggt på analog teknik. En teknik som inom några år inte kommer att finnas kvar eller fungera i de digitaliserade näten. Därför måste ett omfattande arbete genomföras med att byta ut samtliga analoga trygghetslarm till digital teknik.

De analoga trygghetslarmen kommer inom några år försvinna eller sluta fungera. Det har nämligen visat sig att det inte fungerar tillfredställande att installera ett analogt trygghetslarm i ett digitalt nät, vilket betyder att ett teknikskifte måste ske.

Ökad trygghet

Digitala trygghetslarm erbjuder ökad trygghet och den moderna tekniken öppnar upp möjligheterna till andra bra och nyttiga tjänster. Teknikskiftet kommer att öka tillförlitligheten och därmed tryggheten för användaren och anhöriga. Att få ett trygghetslarm beviljat innebär ökad trygghet för brukare, anhöriga, vårdpersonal och det betyder också ökad möjlighet att kunna bo kvar hemma.

SKL:s roll

SKL har till uppgift att stödja och vägleda det nationella, regionala och lokala arbete som detta teknikskifte innebär.

Ramavtal för trygghetslarm

SKL Kommentus har tagit fram ett nytt ramavtal för trygghetslarm.

Ramavtalet omfattar följande tjänster:

1. Hela larmkedjan där leverantören ansvarar för hela leveransen av trygghetslarm och larmmottagning samt vidarebefordran av larmanrop till kommunens utförare.

2. Larmkedjan exklusive kommunikation där leverantören ansvarar för hela leveransen förutom lösning för kommunikation.

3. Separata trygghetslarm där kommunen kan välja att inkludera kommunikation (abonnemang) i trygghetslarmen eller inte.

4. Separat larmmottagning (med eller utan utbruten larmmottagning) där leverantören ansvarar för leveransen av larmmottagning samt vidarebefordran av larmanrop till kommunens utförare.

Ramavtalet, SKL Kommentus

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot