Publicerad: 15 augusti 2018

Trygghetslarm

De trygghetslarm som funnits i Sverige är till största delen uppbyggda på analog teknik. Nu genomförs ett omfattande arbete med att byta ut samtliga analoga trygghetslarm till digital teknik. SKL stödjer och vägleder det arbete som teknikskiftet innebär.

Digitala trygghetslarm erbjuder ökad trygghet och den moderna tekniken öppnar upp möjligheterna till andra bra och nyttiga tjänster. Teknikskiftet kommer att öka tillförlitligheten och därmed tryggheten för användaren och anhöriga. Att få ett trygghetslarm beviljat innebär ökad trygghet för brukare, anhöriga, vårdpersonal och det betyder också ökad möjlighet att kunna bo kvar hemma.

Ramavtal för upphandling av trygghetslarm

Genom SKL:s upphandlingsbolag SKL Kommentus finns ett ramavtal som sträcker sig till och med 2019-10-16, och som alla kommuner kan göra avrop från.

Ramavtal för trygghetslarm och larmmottagning, SKL Kommentus

Stimulansmedel för välfärdsteknik i kommunerna 2018

Regeringens stimulansmedel (350 miljoner kronor, fördelat till alla kommuner) kan rekvireras från Socialstyrelsen och kan användas bland annat för inköp av teknik, bland annat genom avrop från befintliga avtal, för exempelvis digitala trygghetslarm.

Stimulansmedel för välfärdsteknik 2018

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot