Publicerad: 2 maj 2018

Ramavtal för trygghetslarm

SKL Kommentus har tagit fram ett nytt ramavtal för trygghetslarm.

Ramavtalet omfattar följande tjänster:

1. Hela larmkedjan där leverantören ansvarar för hela leveransen av trygghetslarm och larmmottagning samt vidarebefordran av larmanrop till kommunens utförare.

2. Larmkedjan exklusive kommunikation där leverantören ansvarar för hela leveransen förutom lösning för kommunikation.

3. Separata trygghetslarm där kommunen kan välja att inkludera kommunikation (abonnemang) i trygghetslarmen eller inte.

4. Separat larmmottagning (med eller utan utbruten larmmottagning) där leverantören ansvarar för leveransen av larmmottagning samt vidarebefordran av larmanrop till kommunens utförare.

Ramavtalet, SKL Kommentus

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot