Publicerad: 20 april 2018

Vägledning, stödmaterial

Stödmaterial och vägledningar som rör arbetet med välfärdsteknik.

Vägledning och checklista – Trygghetslarm

SKL:s vägledning med bilagor förklarar varför ett teknikskifte till digitala trygghetslarm måste ske och vad som behöver göras för att trygghetslarmen ska fungera även i morgon.

Vägledning och Checklista Trygghetslarm – kommunal e-hälsa (PDF, nytt fönster)

Bilaga 1 – Val av Kommunikationslösning (PDF, nytt fönster)

Bilaga 2 – Nyttokalkyl (PDF, nytt fönster)

Trygghetslarm och befogenhetslagen

I meddelandebladet finns Socialstyrelsens bedömning av rättsläget avseende möjligheten att tillhandahålla trygghetslarm med stöd av befogenhetslagen.

Meddelandebladet Trygghetslarm och befogenhetslagen på Socialstyrelsens webbplats

Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm

Post- och telestyrelsen, PTS, konstaterar att på kort sikt behöver trygghetslarmen anpassas till dagens kommunikationsnät och att hybridlösningar ska undvikas. Detta för det ska bli möjligt att tillhandahålla trygghetslarm med god kvalitet, även vad gäller den tekniska aspekten.På lång sikt behövs det åtgärder som utvecklar trygghet och omsorg i hemmet/på distans där trygghetslarm kan ses som den första tjänsten i raden av många.

Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm – PTS-ER-2012:12 på PTS webbplats

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot