Publicerad: 23 augusti 2019

Samverkansorganisationen för e-hälsa

Samverkansorganisationen för visionsarbetet består av politiker och tjänstemän, ett nationellt råd med andra berörda organisationer och parter samt olika arbetsgrupper.

I samverkansorganisationen ingår både politiska företrädare och av tjänstemän från staten, SKL, kommuner och landsting/regioner. I det nationella rådet finns beslutsfattare från berörda organisationer, från civilsamhället och andra berörda parter, med uppdrag att vara vägledande i det fortsatta arbetet för att uppnå visionen. För att stödja drift och utveckling av styr- och samverkansorganisationens, finns ett samordningskansli.

Styr- och samverkansorganisationen, uppbyggnad och ledamöter, E-hälsa2025

Så här är organisationen uppbyggd

Samverkansorganisationen för e-hälsa

Politiskt högnivåråd

Det politiska högnivårådet består av politiska företrädare från staten och SKL. Rådet ska följa handlingsplanens utveckling och måluppfyllelse. I ett senare skede kan ett
internationellt råd skapas för att sätta Sveriges arbete med e-hälsofrågorna i
ett internationellt sammanhang.

Styrgrupp

Även i styrgruppen finns politisk representation från staten och SKL. Styrgruppen ska ansvara för att styra och följa upp handlingsplanens genomförande samt sätta upp och vidareutveckla den gemensamma samverkansorganisationen.

Nationellt råd

Det nationella rådet består av beslutsfattare från berörda organisationer, från det civila samhället och andra berörda parter. Det nationella rådet ska stärka en bred och god samordning för alla parter. Rådet ska vara vägledande i utformningen av arbetet mot vision e-hälsa 2025.

Beredningsgrupp

I beredningsgruppen finns tjänstemän från staten, SKL och huvudmännen. Beredningsgruppen identifierar behov och tar initiativ till analyser, beredningar m.m. Gruppen ansvarar också bland annat för att samordna beslutade insatser och aktiviteter.

Samordningskansli

Samordningskansliet ska stödja driften och utvecklingen av den nationella styr- och samverkansorganisationen. SKL:s representant är Karina Tellinger McNeil.

Informationsansvarig

  • Karina Tellinger
    Strateg
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot