Publicerad: 12 mars 2019

Folkhälsa

SKL stödjer kommunernas och regionernas hälsofrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa. En del av detta är att underlätta och öka samverkan mellan kommuner och regioner och andra aktörer.

Startsidan på skl.se

SKL prioriterar arbetet för att minska hälsoskillnaderna, se inriktningsmålen för 2016-2019.

Folkhälsa verktygslåda öppna jämförelser

Stöd för att följa upp, analysera och arbeta med resultat från öppna jämförelser 2019.

SKL tycker

Aktuellt

Kurser och konferenser

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot