Publicerad: 13 september 2018

Folkhälsa

SKL stödjer kommunernas och landstingens hälsofrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa. En del av detta är att underlätta och öka samverkan mellan kommuner och landsting och andra aktörer.

Startsidan på skl.se

SKL prioriterar arbetet för att minska hälsoskillnaderna. Detta syns i inriktningsmålen för kongressperioden 2016-2019.

Folkhälsa verktygslåda öppna jämförelser

Stöd för att följa upp, analysera och arbeta med resultat från öppna jämförelser.

SKL tycker

Aktuellt

Kurser och konferenser

Inbjudan till utbildning Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete – jämlik hälsa, 28 - 29 augusti och 28 september

Att leda och styra i samverkan - för ett socialt hållbart Sverige 2030, Uppsala 17-18 september

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot