Publicerad: 18 april 2017

Folkhälsa

SKL stödjer kommunernas och landstingens hälsofrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa. En del av detta är att underlätta och öka samverkan mellan kommuner och landsting och andra aktörer.

Startsidan på skl.se

SKL prioriterar arbetet för minskade hälsoskillnader.

Folkhälsa verktygslåda öppna jämförelser

Ett stöd för att följa upp, analysera och arbeta med resultat från öppna jämförelser som del av förbättringsarbeten i kommuner och landsting. Analysverktyget "Resultat utifrån förutsättningar" är uppdaterat med nya data.

Fakta

I Sverige har folkhälsan utvecklats positivt under många år. Men samtidigt som vi blir allt friskare växer skillnaderna i hälsa mellan grupper av människor. I kommuner och landsting bedrivs ett viktigt arbete att förbättra hälsan hos alla och samtidigt minska skillnaderna i hälsa. Tillsammans gör vi folkhälsan mer jämlik i kommuner och landsting.

SKL tycker

Aktuellt

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot