Publicerad: 4 oktober 2018

Användning av Öppna jämförelser folkhälsa

En viktig del av arbetet med Öppna jämförelser är att följa upp, analysera och arbeta med resultaten som en del av förbättringsarbetet i verksamheterna. Ett stöd har tagits fram för att underlätta det lokala arbetet i kommuner och landsting.

Det är många aktörer som kan påverka resultaten i Öppna jämförelser folkhälsa och som därmed behöver vara involverade i förbättringsarbetet i verksamheterna. Detta som en del av att långsiktigt arbeta med att förbättra folkhälsan bland invånare i kommuner och landsting/regioner.

Verktygslåda, ett stöd i ditt arbete

Verktygslådan är till för dig som arbetar för att förbättra folkhälsan bland invånarna. Den har inte ambitionen att vara heltäckande utan fungerar som ett komplement till ordinarie arbetssätt.

Öppna jämförelser folkhälsa - analys och uppföljning verktygslåda

Med verktygslådan är det tänkt att du ska få:

  • tips, inspiration och vägledning, inom framförallt analys och kommunikation men även generellt stöd inom åtgärder och planering
  • ett verktyg som kan spara din tid och kan ändras av dig som du vill
  • generella mallar och material som du kan använda tillsammans med andra analyser och göra till ditt eget.

Verktygslådan är baserad på tips och underlag från ett antal kollegor i kommuner och landsting/regioner Ta gärna kontakt med oss om du har förbättringsförslag eller frågor.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot