Publicerad: 24 mars 2016

Kommunikation och dialog om resultat Öppna jämförelser folkhälsa

I samband med att resultat från Öppna jämförelser offentliggörs brukar frågor dyka upp från media och medarbetare inom kommun och landsting. En viktig del är därför en genomtänkt plan för kommunikationsarbetet. 

Det är en god idé att i ett tidigt stadium planera för hur kommunikationen ska genomföras för att sprida resultat och analyser samt hur de kan användas i förbättringsarbetet i kommunen eller landstinget/regionen.

För att underlätta ett systematiskt arbete med kommunikation både internt och med omvärlden kan en kommunikationsplan tas fram. I planen kan du specificera vad, varför, till vem och hur du vill kommunicera resultaten. Under rubrikerna till höger kan du läsa mer om vad som skulle kunna ingå i planen, både för interna och externa målgrupper. Om du har tillgång till en kommunikatör eller informatör kan de vara behjälpliga i kommunikationsplaneringen.

Ta fram en kommunikationsplan

Bildspel med rapportens alla diagram

Här finns förslag till färdiga bildspel med alla diagram från Öppna jämförelser 2014 i samma ordningsföljd som i rapporten.

Mall: Hälsan i befolkningen - samtliga figurer från rapport Öppna jämförelser (PowerPoint, nytt fönster)

Mall: Livsvillkor, levnadsförhållanden - samtliga figurer från rapport Öppna jämförelser (PowerPoint, nytt fönster)

Mall: Levnadsvanor - samtliga figurer från rapport Öppna jämförelser (PowerPoint, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot