Publicerad: 6 februari 2019

Kommunikation och dialog om resultat Öppna jämförelser folkhälsa

I samband med att resultat från Öppna jämförelser offentliggörs brukar frågor dyka upp från media och medarbetare inom kommun och regioner. En viktig del är därför en genomtänkt plan för kommunikationsarbetet.

Det är en god idé att i ett tidigt stadium planera för hur kommunikationen ska genomföras för att sprida resultat och analyser samt hur de kan användas i förbättringsarbetet i kommunen eller regionen.

För att underlätta ett systematiskt arbete med kommunikation både internt och med omvärlden kan en kommunikationsplan tas fram. I planen kan du specificera vad, varför, till vem och hur du vill kommunicera resultaten. Under rubrikerna till höger kan du läsa mer om vad som skulle kunna ingå i planen, både för interna och externa målgrupper. Om du har tillgång till en kommunikatör eller informatör kan de vara behjälpliga i kommunikationsplaneringen.

Ta fram en kommunikationsplan

Nyhet: Kommunrapporter med ett urval av centrala indikatorer

Nytt för i år är att vi tar fram kommunspecifika rapporter för ett urval av centrala indikatorer ur Öppna jämförelser folkhälsa. Rapporterna kan användas som ett underlag i det fortsatta analysarbetet av den egna verksamheten, eller för att kommunicera resultaten med ledningar och nämnder. Rapporterna kan fås som bildspel eller PDF.

Kommunspecifika rapporter kommer finnas från mitten-slutet av februari 2019.

Komplettera med bilder från rapportens alla diagram

Den färdiga presentationen innehåller alla diagram från Öppna jämförelser 2019 i samma ordningsföljd som i rapporten.

Hälsa i befolkningen - Samtliga diagram ur ÖJ folkhälsa 2019 (PPT, nytt fönster)

Livsvillkor och levnadsförhållanden - Samtliga diagram ur ÖJ folkhälsa 2019 (PPT, nytt fönster)

Levnadsvanor - Samtliga diagram ur ÖJ folkhälsa 2019 (PPT, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot