Publicerad: 29 mars 2016

Extern kommunikation

Den externa kommunikationen har som syfte att ska skapa dialog, insyn och delaktighet med medborgare, media och andra intressenter.

För att underlätta god extern kommunikation är det viktigt att vara förberedd med relevant underlag, vilket även behöver kommuniceras internt till andra som kan tänkas behöva föra dialog eller svara på frågor.

För att skapa goda förutsättningar för ledning och politiker i din organisation att hantera frågor från media och medborgare krävs det en gemensam budskapsplattform och bild kring folkhälsoläget. Det sker genom en tydlig internkommunikation och gemensamt arbete med kunskapsunderlag.

Internkommunikation med förberedelse för underlag och kommunikationsplan

Pressmeddelanden

När du utformar ett pressmeddelande kan du använda dig av information och underlag du tidigare sammanställt till politiker och ledningar samt av kommunikationsplanen. Det är oftast organisationens kommunikatör som ansvarar för pressmeddelanden. Förbered dig gärna innan du tar kontakt med kommunikatören genom att utgå från de inledande frågeställningarna i kommunikationsplanen och framhåll vad organisationen vill åstadkomma utifrån resultaten. En bra källa till inspiration och stöd är att ta del av andra organisationers pressmeddelanden. I länken nedan finner du exempel på pressmeddelanden som använts för att sprida resultaten från olika Öppna jämförelser.

Exempel på pressmeddelanden från nationell, regional och lokal nivå

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot