Publicerad: 29 mars 2016

Internkommunikation

God internkommunikation är en viktig del för att din organisation ska få ta del av resultat och påföljande analyser av folkhälsan. Det underlättar för organisationen att se behov och planera förbättringsarbete. Det leder även till en förankring av folkhälsoläget så att ledning och politiker kan föra en dialog med medborgarna och svara på frågor från media.

Ett tips är att förbereda en kort information att ge som underlag till dina politiker och ledningar. Detta för att uppnå en gemensam bild och budskapsplattform kring resultaten.

SKL har tagit fram ett förslag på underlag för kortfattad information som består av en generell beskrivning av Öppna jämförelser samt förslag på hur du kan lyfta fram resultaten och förbereda för möjliga frågor.

Ta gärna hjälp från eventuella tidigare analyser av folkhälsa i kommunen eller landstinget/regionen. Kanske ni gjort uppföljning kring exempelvis välfärdsbokslut, hållbarhetsbokslut eller årsredovisningar som du kan använda dig av? Förslaget är baserat på Öppna jämförelser men går såklart att använda även för att kommunicera andra folkhälsoresultat.

Mall: Underlag till kortfattad information öppna jämförelser folkhälsa (Word, nytt fönster)

Bildspelsmallar

Nedan listas bildspelsmallar som du kan ladda ned och använda för att presentera era resultat. Alla dokument är av typen PPT och öppnas i nytt fönster.

Mall: Förslag på powerpointpresentation kring öppna jämförelser folkhälsa

Mall: Hälsan i befolkningen - samtliga figurer från rapport Öppna jämförelser

Mall: Livsvillkor, levnadsförhållanden – samtliga figurer från rapport Öppna jämförelser

Mall: Levnadsvanor – samtliga figurer från rapport Öppna jämförelser

Integrering av resultat på sikt

När du ska sprida resultaten från Öppna jämförelser bör du fundera i vilka ordinarie uppföljningssystem, rapporter, kunskapsunderlag och uppdrag som resultaten kan användas. Använd gärna uppgifter från den kartläggning av pågående arbeten som du har gjort under ditt analysarbete.

Uppföljning och analys

Skapa engagemang

En del av ditt arbete är att väcka intresse för hur resultaten från Öppna jämförelser folkhälsa kan användas och på så vis skapa engagemang och involvera olika ledningsgrupper och verksamhetsutvecklare med flera. Ett sätt att göra det på är med hjälp av ett quiz som kan användas vid möten eller som tipsrunda. 

Mall: Quiz med frågor kring resultaten från Öppna jämförelser folkhälsa (Word, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot