Publicerad: 13 augusti 2018

Att skapa en egen folkhälsorapport

Här finns tips för dig som vill göra en lokal rapport i folkhälsa. Den kan bland annat underlätta för dina politiker och ledningsgrupper att vara insatta i det pågående folkhälsoarbetet samt tydliggöra behov i befolkningen utifrån folkhälsa (jämlik hälsa, livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor).

För att rapporten ska bli så användbar som möjligt är det viktigt att anpassa den efter hur din organisation brukar redovisa data och analyser. Tänk även på att:

  • involvera olika kompetenser och nyckelpersoner i såväl analys, förslag till åtgärder och spridning av resultat.
  • arbeta med målgruppsanpassade budskap.
  • ha ett pedagogiskt upplägg. Ta gärna med frågor att ta ställning till för att integrera resultaten och förslagen i sin egen verksamhet.

En rapport om systematisk folkhälsorapportering togs 2012 fram i ett samarbete mellan ett antal landsting. Där kan du bland annat hitta frågeunderlag som kan vara till hjälp vid utformningen av en egen rapport.

Systematisk folkhälsorapportering, teoretiska utgångspunkter med tre exempel och modell för folkhälsorapportering (PDF, nytt fönster)

Exempel på rapporter

Här finns några exempel på lokala rapporter som rör folkhälsa. Det finns garanterat fler inspirerande rapporter om du söker på andra kommuner och landstings/regioners webbplatser.

Malmös väg mot en hållbar framtid – hälsa, välfärd och rättvisa
Skillnadernas Stockholm
Folkhälsorapport 2015 - folkhälsan i Stockholms län
Jönköpings kommun: Hälsa på lika villkor
Luleå kommun: Välfärdsredovisning 2012
Välfärdsbokslut Borås
Folkhälsopolitiskt bokslut ur ett barnperspektiv – Karlskoga/Degerfors

 

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot