Publicerad: 29 mars 2016

Uppföljning och analys

Utifrån resultaten i Öppna jämförelser folkhälsa kan förbättringsarbete göras i kommuner och landsting/regioner. För det krävs en uppföljning och analys av resultaten.

Analysarbetet görs med fördel i samband med ordinarie uppföljningsarbete, till exempel inför årsbokslut eller budgetprocessen. Analysarbetet har vi valt att dela upp i fem delar: samla ihop information, fokusera, sök orsaker, dra slutsatser och ge förslag till åtgärder.

Uppföljning och analys öppna jämförelser folkhälsa verktygslåda

Första steget handlar om att samla ihop information som leder fram till: vad ser jag? Finns det några mönster?

Nästa steg är att fokusera på vilka indikatorer som behöver analyseras djupare för att söka orsaker till resultaten.

Utifrån detta kan slutsatser dras och förslag till möjliga åtgärder ges. Tänk på att statistik inte är lika med ”sanning” utan ett av flera bidrag för att beskriva verkligheten.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot