Publicerad: 1 juli 2016

Komplettera med egna data och tidigare eller pågående arbeten

Resultaten från Öppna jämförelser folkhälsa behöver kompletteras med annan information för att du ska kunna göra bra analyser. Här finns exempel på statistik och hur du kan komplettera med pågående arbeten.

Öppna jämförelser innehåller statistik som är åtkomlig för alla. Kommuner och landsting kan ha en mängd annan statistik som har bäring på indikatorerna från Öppna jämförelser. Det pågår olika typer lokala och regionala arbeten som kan vara bra att känna till vid analysarbetet. Ta gärna hjälp av dina kollegor, utvecklare och chefer inom olika verksamheter i kommunen eller landstinget/regionen.

Kompletterande statistik

Här är exempel på olika statistikkällor som kan komplettera resultaten från Öppna jämförelser.

Egna undersökningar

Många kommuner och landsting gör egna brukar- och patientundersökningar, elevenkäter, trygghetsundersökningar, ungdomsenkäter och så vidare. Gör en invärldsspaning - vilka av dessa resultat kan bidra till de olika indikatorerna? Det finns en mängd data som av inte fanns tillgänglig för användning eller av olika anledningar valdes bort i Öppna jämförelser folkhälsa.

Mer om de indikatorer som valdes bort och varför kan du läsa om i länken nedan. Kanske finns fullständig data för kommunen eller landstinget/regionen du är intresserad av men inte för andra?

Lista över bortvalda indikatorer samt angiven orsak (Excel, nytt fönster)

Andra Öppna jämförelser

Det finns många Öppna jämförelser inom exempelvis grundskola, trygghet, hälso- och sjukvård, jämlik vård, stöd till brottsoffer med flera. Dessa öppna jämförelser innehåller andra indikatorer som kan bredda din analys.

Andra öppna jämförelser

Regionala och lokala data

Det kan finnas användbar regional och lokal data som är sammanställda i din organisations styrkort och uppföljningssystem. Folkhälsomyndigheten sammanställer färdiga tabeller och diagram för ett urval av den statistik som finns i databasen Folkhälsodata. 

Faktablad med resultat från regional och lokal nivå, Folkhälsomyndigheten

Databas - Folkhälsomyndigheten

FolkhälsoStudio

Kompletterande data från Kolada – Jämföraren

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns ett verktyg Jämföraren. Där får du enkelt, med färdiga vyer och urval, en överblick över intressanta data om kommunen/landstinget eller dess verksamheter. Exempelvis övergripande översikt, flikar för bakgrundsdata (exempelvis indikatorer för hållbar utveckling) kommunens kvalitet i korthet (Kkik) med mera. Du väljer själv hur djupt du vill visa data genom att veckla ut/in med pilar för underliggande data.

Koladas webbplats

Nationella och internationella trender

I rapporten Öppna jämförelser folkhälsa redovisas vissa trender i de övergripande texterna för respektive indikator vilka du kan dra nytta av i analysarbetet även om lokala data saknas. Du kan även hitta intressanta regionala data från OECD på deras sida om ”regional well-being”.

OECD Regional Well-Being

Pågående arbete

  • Vilka utvecklingsarbeten eller förbättringsarbeten pågår redan?
  • Vilka tidigare arbeten har avslutats och vilka erfarenheter finns därifrån?
  • Vilka utvecklingsarbeten finns för närvarande inom ordinarie verksamhet?
  • Vilket arbetssätt används – hälsofrämjande, förebyggande eller åtgärdande/behandling av problem?
  • På vilket nivå sker arbetet – individ-, grupp- eller samhällsnivå?
  • Vilka nås i befolkningen? De som redan har kontakt med kommunen eller landstinget/regionen, yngre, de som arbetar, äldre, vissa stadsdelar, de som talar och läser svenska och så vidare?

Mall: Matris pågående arbete (Word, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot