Publicerad: 1 februari 2018

Geografiska skillnader mer än geografi

Öppna jämförelser möjliggör jämförelser på geografisk nivå och hur det ser ut hos andra kommuner och landsting. Det är inte alltid de skillnaderna har en geografisk förklaring, utan det finns en rad andra faktorer som påverkar landstings och kommuners insatser och resultat.

Faktorer som påverkar resultaten i Öppna jämförelser är olika prioriteringar och resursfördelningar, men även invånarnas livsvillkor, levnadsförhållanden, levnadsvanor, hälsa samt vårdbehov. De socioekonomiska förutsättningarna i en region, befolkningstätheten, arbetsmarknadsstrukturen samt bostadsmarknaden har också betydelse för analysen av resultaten i sin helhet. 

Hitta ”bra” jämförelser

  • Se utveckling över tid inom din egen kommun och/eller landsting/region jämfört med utveckling över tid i landet, se flik 2 och 3 i tabellbilaga 3 (se längst ner på denna sida).
  • Jämför dig med kommuner/landsting/regioner med liknande strukturer. Exempelvis genom att sortera på valfri bakgrundsvariabel i tabellbilaga 3 (se längst ner på denna sida).
  • Komplettera med egen statistik på lokal/regional nivå samt tidigare och pågående arbete.
  • SKL har utvecklat ett analysverktyg för att visa resultat utifrån förutsättningar. På grund av att folkhälsodata sällan ”räcker till” för att dela upp resultaten med avseende på individernas socioekonomiska förutsättningar. I verktyget finns istället en sammanlagd rangordning som visar hur livsvillkoren och bakgrundvariablerna ser ut i respektive område och möjliggör en jämförelse mellan resultat och socioekonomisk befolkningsstruktur.

Läs vidare

Analysverktyget Resultat utifrån förutsättningar

Tabellbilaga Öppna jämförelser folkhälsa

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot