Publicerad: 4 februari 2016

Tips för användning av tabellbilgan i Öppna jämförelser folkhälsa

I Öppna jämförelser folkhälsa finns en tabellbilaga med alla resultat samlade. Här får du tips på hur du kan använda resultaten.

Tabellbilagan består av en Excelfil med ett flertal flikar med tabeller och diagram. I första fliken hittar du mer specifik information om bilagan.

Öppna jämförelser folkhälsa, tabeller

Arbeta med dina resultat

 • Du kan använda resultaten du tar fram i flikarna för att inleda ditt analysarbete.
 • Börja gärna på flik 4 och 5 med tabeller för valfritt landsting/region respektive kommun, för att få fram just dina resultat.

Resultatens utveckling över tid

Välj flikarna 2 och 3, profildiagram kommun respektive län och landsting för att se hur dina resultat har utvecklats över tid. Observera att vald kommun/landsting ligger kvar när du gjort val.

Använda tabeller och figurer från tabellbilagan

 • För att behålla utseendet på tabellerna och figurerna är det enklast att använda Skärmklippsverktyget (som finns under Start-knappen i Windows).
 • Om du väljer att markera och kopiera tabellerna/figurerna istället behöver du tänka på formatet när du sedan klistrar in. För att behålla utseendet från Excel är ett tips att högerklicka och välja klistra in som bild i Word.
 • Om bilden inte hamnar där du vill kan du dubbelklicka på den, välja »Format«, »Placering« och sedan en placering som passar. Därefter kan du ta tag i bilden och flytta den som du själv vill.

Förslag till färdiga bildspel om Öppna jämförelser 2014 och med alla diagram från rapporten

Samtliga resultat tabeller

 • Samtliga resultat för kommunerna respektive landstingen/regionerna hittar du på flik 6 och 7.
 • Du kan sortera resultaten för att hitta liknande kommuner/landsting/regioner med avseende på storlek eller bakgrundsvariabler, för att se alla kommuner inom landstinget/regionen eller för att se en kommungrupp (t ex glesbygdskommuner).

  Detta gör du genom att klicka på filtreringsknappen och välja sortera från minsta till största eller från största till minsta
 • Genom att hålla muspekaren på valda rubriker kan du se betydelsen av de olika rubrikerna.

Kommun- och landstingsdatabasen

I Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, kan du hämta färdiga presentationer för Öppna jämförelser folkhälsa, eller söka fritt på enskilda indikatorer och bakgrundsmått. Kolada kan du även använda om du saknar färgkoderna som ”brukar” finnas i Öppna jämförelser, där kommunerna resultat färgas utifrån ranking.

Kommun- och landstingsdatabasen

Användarstöd i kommun- och landstingsdatabasen

Informationsansvarig

 • Elisabeth Skoog Garås
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot