Publicerad: 5 februari 2019

Att skapa en egen folkhälsorapport

Här finns tips för dig som vill göra en lokal rapport i folkhälsa utöver kommunrapporterna.

Den kan bland annat underlätta för dina politiker och ledningsgrupper att vara insatta i det pågående folkhälsoarbetet samt tydliggöra behov i befolkningen utifrån folkhälsa (jämlik hälsa, livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor).

För att rapporten ska bli så användbar som möjligt är det viktigt att anpassa den efter hur din organisation brukar redovisa data och analyser. Tänk även på att:

  • involvera olika kompetenser och nyckelpersoner i såväl analys, förslag till åtgärder och spridning av resultat.
  • arbeta med målgruppsanpassade budskap.
  • ha ett pedagogiskt upplägg. Ta gärna med frågor att ta ställning till för att integrera resultaten och förslagen i sin egen verksamhet.

En rapport om systematisk folkhälsorapportering togs 2012 fram i ett samarbete mellan ett antal landsting. Där kan du bland annat hitta frågeunderlag som kan vara till hjälp vid utformningen av en egen rapport.

Systematisk folkhälsorapportering, teoretiska utgångspunkter med tre exempel och modell för folkhälsorapportering (PDF, nytt fönster)

Exempel på rapporter

Här finns några exempel på lokala rapporter som rör folkhälsa. Det finns garanterat fler inspirerande rapporter om du söker på andra kommuner och regioners webbplatser.

Hur går det – digital rapportering i Region Jönköping – inkl folkhälsa

Rapporter från hållbarhetskommissionen Stockholm

Jämlikhetsrapporten 2017 – Göteborgs stad

Hälsan i Luleå

Liv & hälsa i mellansverige

Välfärdsbokslut Borås

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot