Publicerad: 19 augusti 2019

Mallar i verktygslådan

Tydliggör folkhälsoarbetet som medel för att uppnå andra mål

Ibland har kommunen och regionen specifika mål för folkhälsan där det är utpekat vilka aktörer som arbetar med dessa. Ibland kan det också pågå arbeten som i stor utsträckning påverkar folkhälsan (eller specifikt en del av indikatorerna), utan att det är uttalat som folkhälsoarbete. Det kan till exempel röra sig om insatser inom skola, omsorg och stadsplanering.

För att tydliggöra detta samt för att engagera ledningar och berörda verksamheter kan du använda dig av några inledande frågor. Frågorna kan vara en bra ingång till att börja diskutera folkhälsoresultat, både från Öppna jämförelser folkhälsa och lokala och regionala data inom folkhälsoområdet.

Exempel på inledande frågor:

  • Vad är ert huvudsakliga uppdrag och mål?
  • Har folkhälsoläget betydelse för detta? Tänk till exempel på om barnens hälsa påverkar hur väl de klarar skolan, om de äldres hälsa påverkar hur omsorgen kan utföras och så vidare.
  • På vilket sätt?
  • Kan vi och ni påverka folkhälsoläget? I så fall, hur?

Bildspel om öppna jämförelse folkhälsa (PPT, nytt fönster)

Kort informationsfilm om ÖJ folkhälsa och Kolada

Hitta ÖJ folkhälsa i Kolada, kort informationsfilm

Hälsan i befolkningen - samtliga figurer från rapport Öppna jämförelser (PPT, nytt fönster)

Livsvillkor, levnadsförhållanden – samtliga figurer från rapport Öppna jämförelser (PPT, nytt fönster)

Levnadsvanor – samtliga figurer från rapport Öppna jämförelser (PPT, nytt fönster)

Quiz med frågor kring resultaten från Öppna jämförelser folkhälsa (Word, nytt fönster)

Matris pågående arbete (Word, nytt fönster)

Prioritering av indikatorer inför fördjupad analys med att söka orsaker (Word, nytt fönster)

Fiskbensdiagram, bena ut orsaker till ett problem (Region Jönköpings län) (Webb, nytt fönster)

Stöd för dokumentation: A3-formuläret – förbättringsarbetet sammanfattat på en sida, Qulturum (Webb, nytt fönster)

Exempel var du kan hämta statistik inom folkhälsa (Webb, nytt fönster)

Hälsokalkylatorn – verktyg från HFS-nätverket (Webb-applikation, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot