Publicerad: 4 oktober 2018

Mötesplats social hållbarhet

SKL arbetar för att stärka social hållbarhet och minska skillnaderna i hälsa. Mötesplatsen är ett forum för att samla och utbyta kunskap om social hållbarhet med kommuner, landsting och regioner.

Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Mötesplatsen är en fristående fortsättning på Samling för social hållbarhet och bedrivs i samverkan mellan SKL och Folkhälsomyndigheten.

Mötesplats social hållbarhet är öppen för alla samhällsaktörer. Kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter, civilsamhällets organisationer, näringsliv och akademin. Det finns ett särskilt medlemsforum för kommuner, landsting och regioner som är i SKL:s regi. Inom mötesplatsen sker en nationell konferens och tre temaseminarier per år. I mötesplatsen finns en webbplats med aktuella händelser inom social hållbarhet.

Temaområden i Mötesplatsen

  • Kunskap till handling (hur man omsätter den kunskap som finns om social hållbarhet i praktisk handling)
  • Mät och förstå din samtid och framtid (hur man mäter och följer upp social hållbarhet och hur framtida mått för social hållbarhet kan utvecklas)
  • Näringslivets roll för social hållbarhet (näringslivets roll för social hållbarhet och vad som kännetecknar god samverkan med det offentliga och andra samhällsaktörer)
  • Civilsamhällets roll för social hållbarhet (civilsamhällets roll för social hållbarhet och vad som kännetecknar god samverkan med det offentliga och andra samhällsaktörer)
  • Globalt till lokalt (hur internationella policies och strategier kan omsättas i lokal och regional praktik)

Mötesplats social hållbarhet, SKL och Folkhälsomyndigheten

SKL:s forum för dialog i mötesplatsen

Om du representerar en kommun, landsting eller en region är du välkommen att delta i SKL:s eget medlemsforum för mötesplatsen.

Bli medlem i SKL:s forum för dialog

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot