Publicerad: 7 december 2018

Mötesplats social hållbarhet

SKL arbetar för att stärka social hållbarhet och minska skillnaderna i hälsa. Mötesplats social hållbarhet är öppen för alla samhällsaktörer, kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter, civilsamhällets organisationer, näringsliv och akademin. 

Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Mötesplatsen är en fristående fortsättning på Samling för social hållbarhet och bedrivs i samverkan mellan SKL och Folkhälsomyndigheten.

Mötesplats social hållbarhet, webbplats

SKL:s samarbetsrum för dialog i mötesplatsen

Om du representerar en kommun, landsting eller en region är du välkommen att delta i SKL:s eget medlemsforum för mötesplatsen.

Bli medlem i SKL:s samarbetsrum för dialog

Samling för social hållbarhet

Arbetet genomfördes av 20 kommuner, landsting och regioner och resulterade i 5 rekommendationer och 23 åtgärder som bidrar till att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa.

Kortversion Gör jämlikt - gör skillnad (PDF, nytt fönster)

English summary (PDF,nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Sevek Engström
    Handläggare
  • Ulrika Forsberg
    KommunikatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot