Publicerad: 3 april 2018

Dokumentation Mät och förstå din samtid och framtid

Här har vi samlat presentationer från seminariet den 22 september 2014.

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet (PDF, nytt fönster)
Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten

Vägval för framtiden: Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2025 (PDF, nytt fönster)

En historisk exposé utifrån Malmös perspektiv (PDF, nytt fönster)
Eva Renhammar, Malmö stad

Nationell folkhälsorapportering (PDF, nytt fönster)
Maria Danielsson, Folkhälsomyndigheten

Det ungdomspolitiska uppföljningssystemet – Ung idag! (PDF, nytt fönster)
Tiina Ekman och Anna Westin, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Vikten av att mäta rätt! (PDF, nytt fönster)
Joakim Malmdin, Statistiska Centralbyrån

Öppna jämförelser folkhälsa (PDF, nytt fönster) 
Elisabeth Skoog Garås, SKL

Hållbarhetsindex (PDF, nytt fönster)
Katrien Vanhaverbeke, Arena för tillväxt, SKL

Breddat mått på regional utveckling (PDF, nytt fönster)
Mikael Sonesson, Regionförbundet Östsam

Att mäta det omätbara inom folkhälsa och barnkonvention (PDF, nytt fönster)
Cecilia Ljung, Karlskoga och Degerfors kommuner

Mätsystem för jämlik hälsa i Västra Götalandsregionen (PDF, nytt fönster)
Göran Henriksson, Västra Götalandsregionen

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot