Publicerad: 13 april 2018

Assisterad befruktning, jämlik vård

Skillnaderna i landstingens och regionernas erbjudande om assisterad befruktning har minskat.

SKL rekommenderar enhetlighet i hela landet kring begrepp, kriterier för genomförande, övre åldersgränser samt antalet behandlingar som ska ingå i det offentliga åtagandet.

Rekommendationen är ett led i SKL:s arbete med att ge stöd till landstingen och regioner i deras arbete med kunskapsstyrning och systematiskt förbättringsarbete inom området assisterad befruktning. Med rekommendationen handlar det om att jämna ut de skillnader som finns.

Rekommendation, assisterad befruktningg

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot