Publicerad: 5 oktober 2018

Assisterad befruktning, jämlik vård

Skillnaderna i landstingens och regionernas erbjudande om assisterad befruktning har minskat.

SKL rekommenderar enhetlighet i hela landet kring begrepp, kriterier för genomförande, övre åldersgränser samt antalet behandlingar som ska ingå i det offentliga åtagandet.

Rekommendationen är ett led i SKL:s arbete med att ge stöd till landstingen och regioner i deras arbete med kunskapsstyrning och systematiskt förbättringsarbete inom området assisterad befruktning. Med rekommendationen handlar det om att jämna ut de skillnader som finns.

Rekommendation, assisterad befruktningg

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Åsa Sandgren Åkerman
    Biträdande sektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot